تبلیغات
کد های پرنسس تاریکی - مطالب استارلایت

قالب استارلایت

جمعه 13 فروردین 1395 08:34 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: قالب ها ، استارلایت ،[ ]دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 13 فروردین 1395 08:35 ب.ظ

به دنبال موس استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 08:23 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، به دنبال موس ها ،
<!-- Start Code By Love skin -->
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/mouse/v1/script-image-mouse.js?bic=1&im1=s7.picofile.com/file/8244673068/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA1.png&c2=3.5"></script>
<!-- End Code By Love skin -->
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 08:25 ب.ظ

بارشی استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 07:40 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: بارشی ها ، استارلایت ،<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/bareshi/script-bareshi.js?bic=1&im1=s6.picofile.com/file/8244668984/Free_Transform.png&c1=12&c2=1.5&c3=0&c4=100"></script>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 08:23 ب.ظ

فاو ایکن استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 07:37 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، فاو ایکن ها ،<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<link rel="SHORTCUT ICON" href="http://s6.picofile.com/file/8244668600/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA9.gif" />
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 07:38 ب.ظ

welcome استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 07:35 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، welcome ها ،

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 07:36 ب.ظ

موس استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 07:25 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، موس ها ،در حالت معمولی:


وقتی روی لینک قرار می گیرد:


<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<style>body, a{cursor:url(http://s6.picofile.com/file/8244667276/Move.png), url(http://s6.picofile.com/file/8244667276/Move.png), progress !important;}
a:hover{cursor:url(http://s6.picofile.com/file/8244667350/Free_Transform.png), url(http://s6.picofile.com/file/8244667350/Free_Transform.png), progress !important;}</style>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 07:29 ب.ظ

دکمه استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 07:18 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: دکمه ها ، استارلایت ،


نکته:این دکمه شیشه ای است و متن ان باید در فتوشاپ نوشته شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 07:20 ب.ظ

صفحه ورودی استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 07:08 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، صفحه های ورودی ،

<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s6.picofile.com/file/8244666250/Type_Tool.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:none;">
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 07:11 ب.ظ

بالابر استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 06:57 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، بالابر ها ،<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script>
<script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8244665434/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA.gif />";</script>
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/right.scroll-topcontrol.js"></script>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 06:58 ب.ظ

جداکننده استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 06:32 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، جداکننده ها ،

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 06:33 ب.ظ

قالب استارلایت

جمعه 6 فروردین 1395 06:30 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، قالب ها ،
[ ]دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 فروردین 1395 06:32 ب.ظ

موس استارلایت

پنجشنبه 8 بهمن 1394 10:11 ب.ظ

نویسنده : ✴ one persone of all ✴
ارسال شده در: استارلایت ، موس ها ،این متن جهت تست وارد شده... لطفا پس از وارد کردن کد ابزار در وبلاگ متن رو حذف کنید

<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<style>body, a:hover{cursor:url(http://s6.picofile.com/file/8235849376/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA.png), url(http://s6.picofile.com/file/8235849376/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA.png), progress !important;}</style>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 بهمن 1394 10:26 ب.ظprincess luna & nightmare moon